SINOPE

I.
SINOPE
Amazonum una, a qua urbi nomen, de qua infra.
II.
SINOPE
colonia et urbs maritima Paphlagoniae, πόλις διαφανεςτάτη τȏυ πόντου, urbs Ponti illustrissima, Strab. l. 12. inter Cytorum ad occasum 100. mill. pasl. et Amisum ad Eurum paulo minus, cum portu, in ora Sinus Euxini, prope Sinum Amisenum. A Milesiis condita, an. 125. Urb. Cond. 2. Olymp. 37. Phlegonti tamen κτίσμα est Μακριτίου Κώου, Macritii Coi opus, apud Steph. dein sub variis Principibus, unde et Mithridatis regia, donec sub Romanorum potestatem concessit. Post hos Episcopalis fuit propriosque habuit Principes, quibus successerunt Turcae, a quibus Sinabe vocatur, Leunclav. vel Pordapas, Chalcondyl. A Kosacis vastata est A. C. 1616. Fuit quoque Diphili Comici, Diogenis etc. patria. Ovid. Pont. l. 1. ep. 3. v. 67.
Non doluit patriâ Cynicus procul esse Sinopeus.
Val. Flac. l. 5. v. 109.
Assyrios complexa sinus stat opima Sinope;
Nympha prius, blandosque Iovis quae luserat ignes,
Caelicolis immota procis.
Apollonius Rhodius:
Α᾿υτίκα δ᾿ Α᾿ςςυρίης ἐπέβαν χθονὸς. Ἔνθα Σινώπην
Θυγατέῤ Ἀσωποῖο καθίςςατο, καὶ οἱ ὄπαςςε
Παρθενίην Ζἐυς αὐτὸς ὑποχεσίῃϚι δολωθείς, etc.
Dionysius Petiegetes:
Ἔνθεν Ἀμαζονίδεςςιν ἀπ᾿ οὔρεος Ἀρμενἰοιο
Λευκὸν ὕδωρ προΐησιν Ἐνυάλιος Θερμώδων,
Ὅς ποτ᾿ ἀλωομένην ἈϚώπιδα δέκτο Σινώπην,
Καί μιν ἀκηχεμένην σφετέρῃ παρενάςςατο χώρῃ,
Ζηνὲς ἐφημοσύνῃϚιν ὁ γὰρ φιλότητος ἐραννῆς
Ἰςχανόων, πάτρης ἀπενόσφιϚεν οὐκ ἐθέλουϚαν
Ἐκ τῆς καὶ πτολίεςθρον ἐπώνυμον ἄνδρες ἔχουσι.
Sinopen autem Amazonum unam fuisse, et ab ea urbe hanc dictam testatur Andron apud Etymol. in voce Σινώπη: Ο῾ δὲ Ἀνδρων φησὶν μίαν τȏυ Ἀμαζόνων φυγοῦσαν εἰς Πόντον παρὰ τὸν βασιλέα τȏυ τόπου, πίνουϚάν τε πλεῖςτον οἶνον προσαγορευθῆναι Σινώπην, μεταφράσει δὲ τοῦτο σημαίνει την` πολλὰ πίνουσαν. Atqui non Σινώπη id significat sed Σανάπη, quomodo ei scribendum fuerat. Auctor Scholiorum ad l. 2. Apollonii Rhodii: Ἐπεὶ δὲ οἱ μέθυσοι Σανάπαι λέγονται παρὰ Θραξὶν, ᾗ διαλέκτῳ χρῶνται καὶ Ἀμάζονες, κληθῆναι την` πόλιν Σανάπην, ἔπειτα κατα φθορὰν Σινωπη. Sic scribendum. Hesych. Σανάπην την` οἰνώδη, Σκύθαι. Sic lege, vulgo enim conspurcatissimus hic locus. Hîc Sinopis rubrica primum inventa. Plin. l. 35. c. 6. Hodie Sinopi, vide supra. Ei adiacet fluv. cognominis Eustath. Strah. l. 12 Ptolom. Nic. Lloyd.
III.
SINOPE
nobile scortum fuitr, lasciviâ valde celebre: unde Sinopissare proverbium est pro lascivire.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

 • Sinope — • Titular see in Asia Minor, suffragan of Amasea in Helenopontus. Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Sinope     Sinope     † …   Catholic encyclopedia

 • Sinope — can be confused with the spelling Sinop Sinope can refer to: *Sinop, Turkey, a city on the Black Sea, historically known as Sinope *Sinope (mythology), in Greek mythology, daughter of Asopus and eponym of Sinop *Sinope (moon), a moon of the… …   Wikipedia

 • Sinope — es el nombre de varios personajes de la mitología griega: Una hija del dios fluvial Asopo y de Metope, o de Ares con Egina o con Parnasa. Incitado por Afrodita y Eros, el dios Apolo la raptó y la llevó desde Beocia hasta Paflagonia, en las… …   Wikipedia Español

 • Sinope — es el nombre de varios personajes de la mitología griega: 1. Una hija del dios fluvial Asopo y de Metope, o de Ares con Egina o con Parnasa. Incitado por Afrodita y Eros, el dios Apolo la raptó y la llevó desde Beocia hasta Paflagonia, en las… …   Enciclopedia Universal

 • Sinope — bezeichnet: eine Stadt in der Antike, heute Sinop ein Titularbistum eine Nymphe, siehe Sinope (Mythologie) einen Mond des Planeten Jupiter, siehe Sinope (Mond) Diese Seite ist eine …   Deutsch Wikipedia

 • Sinopé — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Ce nom peut désigner : Sinopé, une nymphe aimée d Apollon dans la mythologie grecque ; Sinopé, un des satellites naturels de Jupiter. Ce… …   Wikipédia en Français

 • sinope — SINÓPE s.n. (Herald (heraldic).) Culoare verde. [< lat. sinopis, cf. Sinope – oraş în Paflagonia, pe ţărmul Mării Negre]. Trimis de LauraGellner, 11.09.2005. Sursa: DN SINÓPE s. n. (herald.) culoare verde. (< lat. sinopis) Trimis de… …   Dicționar Român

 • Sinōpe — Sinōpe, 1) Stadt in Paphlagonien am Schwarzen Meere, auf einer Halbinsel (Sinopischer Chersones) lag in einer anmuthigen, gartenreichen Umgebung, hatte zwei Häfen u. blühte bes. durch den Handel; j. noch S. (Sinap, Sinabe), Stadt im türkischen… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Sinōpe — Sinōpe, im Altertum griech. Stadt in Paphlagonien, am Schwarzen Meer, auf dem schmalen Hals einer felsigen Halbinsel zwischen zwei natürlichen Häfen gelegen, war ursprünglich altassyrische Kolonie, erlangte aber erst nach Besitznahme durch die… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Sinópe — SINÓPE, es, Gr. Σινώπη, ης, (⇒ Tab. XXIV.) des Asopus und der Methone Tochter, welche Apollo entführete, und an dem Orte, wo die von ihr benennte Stadt Sinope hernach lag, mit ihr den Syrus zeugete, von welchem die Syrer ihre Benennung sollen… …   Gründliches mythologisches Lexikon

 • Sinope — Sinōpe (türk. Sinob), Stadt im türk. kleinasiat. Wilajet Kastamuni, am Schwarzen Meer, 8000 E., Hafen. Im Altertum Kolonie der Milesier, 183 v. Chr. Residenz der Könige von Pontus, 45 v. Chr. römisch; hier 30. Nov. 1853 Vernichtung der türk.… …   Kleines Konversations-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.